سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۷

بفرمایید بنشینید

تازگیا وقتی بهم فشار میاد پریود می شم. یه روز پریود میشم بعد تموم میشه تا برسه به موعدش. دفعه قبل موقع اسباب کشی بود.  هر چی چیز سنگین بود بلند کردم. مبل،کارتن،میز. هی پله ها رو رفتم بالا پایین. بهم گفتن بلند نکن کمرت درد می گیره. مگه توی ایتالیا بارکش بودی که انقدر راحت بلند می کنی. منم خوشم می امد احساس هرکول بودن بم دست می داد بی خیال نمی شدم. بابا هربار یه چیزی میدید دستم داد می زد دختر بهت میگم بلند نکن کارگر گرفتم که چی. صداش توی اتاقای خالی می پیچید خوشم می اومد. از یه جا به بعد چیز سنگین بلند می کردم از جلوش رد می شدم که فقط همینو بگه. انگار ضبط کرده باشه.
دیروزم پریود شدم. کتاب سنگین بلند کردم. هی گفتن نه شما سبکا رو ببرید. من بدتر کردم هرچی کتاب سنگین بود زیاد زیاد بلند کردم. انگار مسابقه قوی ترین ها باشه. خب کی بیشتر و سنگینترا رو بلند کرده؟ خانوم رسولی. بفرمایید یکی از این کتابای نفیس رو  به عنوان هدیه بردارید. نه غلط کردم دیگه چیز سنگین بلند نمی کنم.
به یک آقایی که کتاب های نفیس سنگین خریده بود گفتم می خواید من براتون بیارم تا صندوق؟ یه نگاه بهم کرد گفت برو ببینم فکر کرده من مثل این ریزه میزه ام. می خواستم بگم آقا اینجوریم  رو نگاه نکنید صدتا مثل شما رو حریفم. اما گفتم زشته با مشتری اینطوری حرف بزنم یه لبخند تحویل دادم و رد شدم. هر یک رب یه بار روی صندلی نشستم. تصمیم داشتم هرکی اومد جلو گفت انقدر نشینید حواستون به مشتری باشه بگم نمی تونم بلندشم کمرم درد می کنه مریضم، پریودم و پرده از این راز نهان بردارم.
اگه تو اینجا کارفرماها تاریخ پریود کارمندا رو داشتن و تو اون روزا هوای آدمو داشتن چه خوب میشد. مثلن مرخصی میدادن دو روز اول پریودو. گفتم ببخشید پریودم نمی تونم زیاد وایسم. گفت ای بابا معلومه از قیافه ت اصلن امروز از صبح خوش نیس حالتون. عصبی اید. نه پریود پریود هم نیستم. چیز سنگین بلند می کنم اینجوری میشم. خب دکتر برید حتمن. الان چی؟ چیزی احتیاج ندارید؟ نوار بهداشتی دارید یا برم بگیرم براتون ؟نه رفتم دستمال کاغذی فعلن گذاشتم تا برسم خونه همون بسه. چایی نبات بیارم؟نه مرسی.  می خواید برید خونه؟ نه اگه بشینم خوب میشم. نباید زیاد وایسم. پریودتون معمولن چند روزه س؟والا بستگی داره ولی یه هفته دیگه تازه میشم الان به خاطر اینه که زیاد وایسادم و چیز سنگین بلند کردم. خانوم منم وقتی پریود میشه مثل شما بی حال میشه، هر چی بهش میگی بگیر بشین حرف گوش نمیده....
به یکی از همکارهای دخترم گفتم پریود شدم. لب هاش رو گاز گرفت اشاره کرد به پشت سرش که آقای فلانی وایساده.

۱ نظر:

  1. ناشناس۱۷.۲.۹۲

    بفرمایید بنشینید؟ شوخبت گرفته؟اون وسط بیوفتی زمین بمیری پاشونو میزارن از روت رد میشن

    پاسخحذف